23 december 2013

Sjamanistisch Dromen
Het woord manifesteert zich in de daad,
de daad ontwikkelt zich tot een gewoonte,
en de gewoonte verhardt zich tot een karakter.

Sla dus acht op de gedachte en waar ze u brengt,
en laat haar voortkomen uit liefde ...
ontstaan uit begaanheid met alle wezens.
Zoals de schaduw het lichaam volgt,
zo worden wij wat we denken.

Alles wat een begin heeft,
heeft ook een einde.
Sluit daar vrede mee en alles komt goed.

Timmerlieden vormen het hout;
pijlenmakers maken pijlen;
de wijze vormt zichzelf.

 
Het bewust worden tijdens een droom dát je aan het dromen bent wordt 'lucide dromen' genoemd.
Op het internet kun je tig sites vinden die daar uitleg over geven en wie dat 'ontdekt' heeft.

Ons menselijk brein kent vier staten van bewustzijn:
1. ons gewone waakbewustzijn
2. dromen
3. droomloze slaap
4. een staat van luciditeit als we wakker beginnen te worden of in slaap vallen.
Als we wakker zijn, bevinden we ons in een staat van bewustzijn, maar zodra we de drempel naar de slaap over zijn, glijden we daaruit.
Bij de Hoeders van de Aarde (sjamanen, zowel m/v) werkt het zo niet; zij houden hun bewustzijn ook als ze dromen en ze kunnen hun dromen leiden in elke richting die ze maar willen. Deze mannen en vrouwen zijn de kunst meester van wakker zijn zelfs als ze slapen, en ze menen dat de rest van de mensheid diep in slaap is als zij wakker is.
Ik heb  een paar keer door 'tijd-ruimte-dimensie' heen mogen reizen. Ook kan ik zomaar, vaak ongevraagd, bij bekende/bevriende personen via 'droomreizen' een 'kijkje' komen nemen. Ik heb zelfs een keer een droomafspraak meegemaakt. Herken je dat? 

Wanneer je 'buiten' je fysieke lichaam reist zie je waarschijnlijk dat je een tweede lichaam (droomlichaam) gebruikt dat vaag nog zijn fysieke gedaante vasthoudt. Een zeer ervaren bewuste dromer (sjamanen o.a.) kan zowel zijn fysieke als emotionele, mentale en spirituele (licht/droomlichaam) lichamen ervaren. Dan is het heel leuk om van de een naar de ander te 'flitsen'. Ik kan het niet anders uitdrukken. Je kunt het ook doen met bijvoorbeeld de zgn. 'tijdslijnen'.
Interessant is om de vraag te stellen of je een 'inwijdingsdroom' heeft gekend. Deze kenmerken zich als 'ziekte-droom'. De ziekte wordt als het ware gedroomd of de ziekte induceert de droom. Deze inwijdingsdroom transformeert het uitverkoren individu tot specialist van het 'heilige'. In de droom wordt het 'oude' lichaam vernietigd en wordt door de 'goden en geesten' een nieuw lichaam samengesteld (metaforisch gezien!) Tijdens dit proces wordt de aankomende sjamaan (de dromer) geïnstrueerd over de uitvoering van zijn of haar toekomstige taak. De inwijdingsdroom kan in zeer korte tijd van iemand een sjamaan maken.
Zo heb ik ook mijn 'inwijding' gekregen tot droom-'sjamaan'.


Grappig om te weten is dat je dat stuk van 'sjamaan-zijn', ook al voelt het als verleden tijd, je altijd in je bewustzijn zal meedragen.
Dat is wat jou (nog) steeds laat 'reizen' in je dromen alleen kan je het NU zonder hallucinerende middelen. Dat is NU de uitdaging, graven in je onderbewuste (waar alle kennis ligt opgeslagen) en die kennis weer naar het Licht (bewustzijn) te brengen en daar je voordeel mee te doen.

Ik herken de toekomende tijd aan het droomdecor (futuristische wereld) en meestal kijk ik op 'kalenders' in welk jaar ik aangeland ben.
Ik ben een keer, om een voorbeeld te geven, naar het jaar 2135 afgereisd. Dat was een hele ervaring, een totaal 'andere' wereld.
Het rare was, eigenlijk is dat niet zo raar, dat ik die mensen die nu een belangrijke rol in mijn leven spelen daar ook weer ter plaatse waren. Maar daar kijk ik niet van op omdat ik NU de mensen uit het verleden ook 'her-ken'.
Ik vertel alleen informatie door als ik ‘toestemming’ gekregen heb. Het is dan voor die persoon van belang dat die persoon de bewuste informatie krijgt. En dan nog willen mensen bepaalde dingen gewoon niet 'weten' of liever geschreven, ze her-kennen' zichzelf niet in de informatie. Eigenlijk maakt ook helemaal niet uit wat de ander er mee doet, dat is ieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.

Je kunt je dromen en/of meditaties 'sturen', ook naar de toe-komende tijd. Het is het bewuste 'flitsen' (in de droom uiteraard) van het ene 'lichaam' naar het 'spirituele' (droom) lichaam. Dit kun je oefenen tijdens je 'reis-meditaties'.

Ik heb al jaren een droom-nacht-boek. Niet alle dromen heb ik verzameld, alleen diegene waarvan ik weet dat ze een diepere betekenis hebben. Ik analyseer ze op diverse aspecten namelijk: astrologisch, kabbalistisch, psychologisch en mythologisch. Sommige hoef ik niet te analyseren omdat in de droom de 'oplossing' (wat geleerd of gezien moet worden) al gegeven wordt.

Wanneer je buiten (uittreden) je fysieke lichaam reist, zit je in de eerste instantie in je droom-lichaam (soms zie je vaag nog je fysieke lichaam in bed liggen). Het fysieke lichaam kan je soms 'vaag' als vorm meenemen om dit als 'vervoermiddel' te gebruiken om mensen en plaatsen op het fysieke vlak te 'bezoeken/ontmoeten'. Je bent dan 'onzichtbaar' voor hen tenzij zij ook dromen of buitengewoon gevoelig zijn (dan word je aanwezigheid opgemerkt!) Hoe vaak heb jezelf niet als je 'wakker' bent dat je 'voelt' dat er anderen in je omgeving aanwezig zijn.
Je kunt jezelf trainen om 'wakker' (fysiek gezien) te worden terwijl je van een droomreis terug keert. Ik heb het een paar keer gedaan.
Ik had namelijk steeds het gevoel dat wanneer ik in mijn fysieke lichaam terugkeerde, ik voelde én zag mijn dekbed lichtelijk omhoog gaan, dat 'iets' anders mijn slapende lichaam verliet. Dit intrigeerde mij zo bijzonder dat ik erop geoefend heb om op dat 'bewuste wissel-moment' waar-te-nemen wat er nu precies gebeurde. Aparte ervaringen zijn dat.
Op het astrale vlak is je droomlichaam je natuurlijke lichaam. Dan vinden er 'ontmoetingen' plaats met andere mensen die in hun droomlichaam rond-dwarrelen. Dat kunnen ook gestorven mensen of entiteiten die nooit een fysieke lichaam hebben gehad zijn. Omdat het droomlichaam bijzonder 'plooibaar' is  als je eenmaal in de gaten hebt dat het de vorm van je gedachten en verlangens aanneemt, kunnen reizigers op het astrale vlak zich in een fantastische diversiteit van allerlei gedaanten voordoen.
Je kunt namelijk in een situatie terechtkomen die volkomen 'echt' lijkt. Op deze manier kun je je leven 'voor-uit' dromen. Dit gebeurd vrij regelmatig in mijn droom-leven. Ik heb als ervaring dat ik, ruim genomen, gebeurtenissen twee jaar voor-uit droom.

Lucide dromen is 'je droom sturen'. Dus in feite als je lucide droomt bepaal jij wat er gebeurd en wie je toelaat in je droom. Alle acties onderneem je-zelf, bedenk jezelf. Dus als je een 'telefoontje' pleegt met een overleden persoon dan heb jij 'contact' (verbinding' met die bewuste persoon gezocht. Zelfs al 'lijkt' het in je droom dat de personen jou opzoeken i s dat niet zo, begrijp me goed ik heb het nog steeds over lucide dromen.

Wat weleens gebeuren kan is dat je 'onverwachts' een 'vreemde' entiteit kan tegenkomen maar dat heeft met je eigen 'weerstand' te maken. Dan is er tijdens de luciditeit toch nog angst aanwezig. Soms komt het voor dat als je lucide droomt, je plotseling een 'besef' krijgt van de 'lucide' realiteit.
De lucide dromer ont-stijgt de alledaagse werkelijkheid volledig. Ervaren lucide dromers maken ruimtelijke verplaatsingen, verplaatsing in tijd (waar ik al melding van maakte) mee en het creëren van een 'eigen' wereld. Eigenlijk kom je zelden demonen, kabouters en andere bizarre droombeelden tegen, mits jij die niet zelf gecreëerd hebt. . Dus die onwelkome entiteit heb je eigenlijk zelf gecreëerd. Wat de reden daarvoor ook moge zijn. Dat is voor iedere dromer anders.

Even ter info voor die dromers die niet zo bekend zijn met sjamanistische dromen.
Spirituele gidsen die zich in je droom kenbaar maken kunnen vele gedaanten aannemen. Maar je kunt op twee manieren in je droom worden opgeroepen die bijna Universeel zijn.
Hoogstwaarschijnlijk ben je ze al tegengekomen, vooral als je geroepen bent om een sjamanistische weg te bewandelen: als je dat pad wilt volgen zal je zeker met beiden typen droombezoekers te maken te krijgen. De eerste is door geesten van overledenen vooral gestorven familieleden maar ook verre voorouders.
De tweede gaat via geesten die verbonden zijn aan de plaats waar je woont; dat kunnen geesten zijn van de eerste bewoners van het land, geesten van overleden sjamanen of spirituele genezers die vroeger in dat gebied hebben geleefd, totemdieren of natuurgeesten.
Tinkernel©

Geen opmerkingen:

Een reactie posten