14 februari 2011

DierendromenIn het kader van de boekenweek wat 'dieren' als thema heeft, kwam ik op het idee om een paar van mijn dieren-dromen te verzamelen. Voornamelijk hebben paarden, honden, katten, kikkers, lammetjes, stieren, Tanuki (Japanse wasbeerhond), wolf en vogels in mijn dromen een hoofdrol gespeeld. 

Natuurlijk kun je in een droom-symbolenboek de droombetekenis van deze dieren vinden, maar ik ben daar geen voorstandster van. De reden is omdat ieder mens zijn eigen gevoelens aan bepaalde diersoorten koppel. Persoonlijk heb ik van kind af aan grote angst gekend voor honden en paarden. Ik ben namelijk door de hond van mijn oma, een wit 'keeshondje' op vierjarige leeftijd gebeten. Op diezelfde leeftijd heb ik in de binnenstad waar ik ben geboren en getogen, paarden op hol zien slaan. Deze paarden reden met wagen en al over een man heen die daarbij gedood werd, om vervolgens dwars door een winkelruit in de etalage te belanden. Verbijsterd was ik, kan stellen traumatisch. Met de overige (droom)dieren heb ik geen problemen gekend en staan voor diverse gevoelens, inzichten of Planeten. O ja, kikkers in een droom staan voor geluk, wat bereikt (gevonden) kan worden door jezelf te durven transformeren (veranderen). 


Het is reuze interessant om, als je tenminste je dromen kunt herinneren, eens te kijken wat sommige dieren voor jou, persoonlijk, betekenen en welke gevoelens jij eraan gekoppeld hebt. Op die manier kun je heel veel ontdekken over je zelf. Droom-dieren zijn dus heel persoonlijk net zoals in het leef-leven. Dat uit zich in de diversiteit van onze huis-dieren. 

Ik heb dus mijn grootste angst verbonden met paarden en honden. Dieren die, voor mij, moeilijk te 'temmen' en 'onbetrouwbaar' zijn. Ook hebben droom paarden de betekenis van de planeet Pluto*. Honden hebben voor mij, de diepere betekenis van 'mezelf ondergeschikt voelen aan de ander, geen gelijkwaardigheid'. Hier koppel ik deels Pluto, deels de Noordknoop** vanuit mijn geboortehoroscoop aan. 


Uitleg:
Pluto
Traditioneel wordt een conjunctie van Pluto gezien als een voorbode van een nare gebeurtenis. Pluto brengt: uitputten, exploiteren, verwerken, reorganisatie, dood/wedergeboren worden, erfenissen, de prijs die je moet betalen, bedreiging, stress, problemen, ingrijpen, kracht. Pluto is de planeet van de rechercheur en de onderzoeker. Wanneer je een transit van Pluto krijgt is dat - als het om een personificatie gaat - meestal in de vorm van een specialist, een deskundige of een therapeut. In de vorm van een gebeurtenis gaat het traditioneel om iets bedreigend, iets waar je je tegen wilt verzetten. Aspecten met Pluto zorgen voor heftige ervaringen die je leven ingrijpend kunnen veranderen. Soms word je gedwongen een heel ander pad op te gaan. Soms moet je je verweren en verzetten in een gevaarlijke omgeving. Leuk is het in ieder geval niet! Toch is het eindresultaat meestal een redding. Je hebt het doorstaan, je bent er doorheen gekomen of je hebt je leven zo veranderd dat je ermee kunt leven. Het aspect met Pluto heeft je dan gedwongen dingen te doen die je niet dacht te zullen doen. 

Uitleg:
De Noordelijke Maansknoop of Drakenkop 
Geeft onze bestemming in dit leven weer. Het teken en het huis waar de Noordknoop zich bevindt geeft informatie over de kwaliteiten, vaardigheden en mogelijkheden (teken) die we kunnen ontwikkelen om tot vervulling te komen in dit leven- en de mensen, de contacten en situaties die daarbij kunnen helpen (huis). Nieuwe ervaringen en te verwerven vaardigheden. 

De Kat I:
Ik sta in een 'neutraal' gebied, ik heb tijdens de droom géén aandacht voor de details op de achtergrond, dus ben ik, voor mijn gevoel in neutraal gebied. Op mijn linkerschouder zit een 'kat'. Een stevige zwarte kat. Ik herken de kat uit andere dromen en ik heb samen met die kat heel wat avonturen beleefd.De kat en ik hebben een gesprek met elkaar. Ik kijk er helemaal niet van op dat de kat 'gewoon' met mij praat. Wel valt het mij op, dat dit de eerste keer is dat de kat praat. Meestal hebben wij 'silence communication' dat is praten zonder te spreken, met gedachten kracht! Plotseling 'dwingt' de kat mij hem/haar te kussen. Tegelijkertijd zie ik de katten-kop veranderen in een mensengezicht. Het lijf van de kat blijft een kattenlijf. Ik wil dat niet..ja zeg dat gaat mij te ver...!! Ik duw de kat niet van mijn schouder weg, laat hem/haar wel zitten. Ik ben mij ervan bewust tijdens het dromen dat ik 'vorderingen' maak, want in de vorige dromen over en met de kat, duwde ik de kat weg als de toenadering mij te ver ging, of de kat mij wel erg na kwam! Ik kijk ook nog even naar de kattenpoten...de kat demonstreert zijn/haar 'uitschuifbare' nagels....jeetje daar ben ik wel van onder de indruk!! 

De kat II:
Er gingen wat droompjes aan vooraf maar het stukje met de kat wil ik delen. Ik was in de kamer met een kat/poes. Plotseling begon de kat met mij te praten. Hij/zij vertelde mij dingen uit zijn/haar leven en dingen die hem/haar dwarszitten,ook over ziektes en toekomstige nieuwe ontwikkelingen. Het was een zeer boeiend gesprek en tijdens onze communicatie vond ik het heel gewoon dát we met elkaar konden praten en elkaar verstonden. Plotsklaps komt mijn middelste zuster binnen met achter haar mijn oudste (overleden) broer. Mijn zuster vraagt: 'Met wie spreek jij?' Ik antwoordde: 'Met de kat'. Mijn zuster en mijn broer keken mij ongeloofwaardig aan, met een blik van 'is ze nou lekker of niet'. Ik knikte nogmaals overtuigend dat ik het wel kon. Ik vond het niet belangrijk of ze mij nu geloofden of niet. 

Hond en lammetje:
Ik ben met een groep op reis. Niet om steden, gebouwen te zien maar een soort groepsreis met creatieve mensen. Ik heb een eigen act. Ik kan op een diamant staan..punt naar beneden en bovenop de diamant kan ik staan. Soort 'tol' model. Ik sta dus op de diamant en kan mij half achterover laten hangen zonder last te hebben van de zwaartekracht. Ik draai in het rond en kan rondje na rondje draaien. Terwijl ik dit doe heb ik onder mijn arm een rood leer boek in een bijpassende map gestoken. Het boek heet: 'Positief denken' van Dr. Norman Vincent Peale. Ik kijk naar de 'leider' van onze groep want zijn vader heeft het boek geschreven.Op de achtergrond komt er een piepklein wit hondje ( zo klein als een grote muis) aangelopen met achter de hond een klein wit lammetje. Ik denk in mijn droom, wat lief..dit formaat ben ik nog nooit tegengekomen in mijn droom. Ook het lammetje valt mij op, dit is ook nieuw. Daarna loop ik door de straat en kom een straattheatergroep tegen waar ik kennelijk bij hoor. Er wordt een dansfestijn uitgevoerd en ik sluit mij aan om mee te dansen. Terwijl ik dans besef ik dat ik 'anders' dans dan de anderen. Eerst denk ik, 'wat vervelend dat het niet synchroon is' maar dan denk ik dat het ook heel apart kan zijn om 'anders' te dansen. 's Middags gaan we naar een ruimte waar de koffers staan, ze moeten gepakt worden. Ik kijk de mensjes aan en zegt: 'Ik zal jullie missen'. Iedereen gaat naar huis. 

Tanuki (wasbeerhond) en Wolf:
De eerste droom start met een samengesteld dier. Ik benoem het dier in mijn droom als 'beer'. Het ziet er niet uit als een beer. Klein, langwerpig, wit/grijs kortharig. Wat lange slanke nek en spitse snuit. Maar ik denk in mijn droom dat het een beer is (Tanuki/wasbeer?) De beer is in het begin van de droom klein, formaat wasbeer, en zo blijft de Tanuki de hele droom door. Alleen de 'tijd' maakt de beer groter, sterker en volwassen. Er vind een gebeurtenis plaats in een bepaald decor (plaatje) en op een bepaalde plaats. De toevallig voorbijgaande dus passerende mensen, die dus in het 'plaatje' terecht komen, maken deze gebeurtenis op die bewuste plek mee. Ik kijk er op een afstand naar en besef dat de mensen de gebeurtenis niet hoeven mee te maken maar dat de omstandigheden zoals omgeving, tijd en decor de gebeurtenis bepalen. Het is maar net wie er op dat moment, tijd en plaats aanwezig zijn. Mijn conclusie in de droom is dat toeval van toepassing is op de 'passerende' mens en dat tijd, plaats en gebeurtenis 'voorbestemd' zijn voor een 'gebeurtenis' niet voor de mens. Ik ga naar huis om 'het gebeuren' in een formule om te zetten. Daarna komt de volwassen Tanuki in zicht. Hij wil spelen maar kent het besef van spelen niet meer. Hij bijt mijn hand kapot, mijn vingers zijn kapot en bloeden. Ik draai mij om en wil weg dan krabt hij met zijn lange nagels mijn rug open. Zijn poten blijven in mijn rug hangen. Ik kom niet los van de Tanuki. 

Wolf:
Dan ben ik in de huiskamer van mijn ouderlijk huis. Als enige speelt mijn vader een rol in mijn droom. Mijn moeder en anderen zijn wel aanwezig maar niet in beeld. Er is een wolf in huis. Hij is een soort van 'huisdier'. Hij ziet eruit als een volwassen ‘husky’. Licht blauwe/grijsachtige ogen. Enge ogen maar ik keek wel in zijn ogen. De wolf speelt op zijn manier met mij. In de eerste instantie bijt hij in mijn hand maar bijt niet door. Ik vind het zeker niet leuk want ik heb het niet zo op een wolf in huis. Ik merk dat zijn spel agressiever word. Hij wordt zelfs vals. Ik vraag mijn vader om hulp. Hij sleept de hond buiten de voordeur. Ik weet dat dit niet voldoende is en dat de wolf terug zal komen. Ik smeek mijn vader zijn geweer te halen om de wolf dood te schieten. Hij doet het niet want ik moet zelf de wolf doodmaken. Het voelt aan als een soort 'inwijding' als krachtproef, ik tegen het dier. De wolf komt met een rotgang door de voordeur heen. Intussen heeft mijn vader wel stoelen om mij heen geformeerd als 'bescherming'. Ik sta op de bovenste stoel maar weet dat dit onzin is en mij geen bescherming bied. De wolf neemt een sprong en zet zijn tanden in mijn arm. Ik pak een hamer en sla op zijn kop. Hij is wat versuft maar laat zich niet zomaar naar de andere wereld helpen en blijft aanvallen. Ik sla uit alle macht diverse malen op zijn kop. Die is verbrijzeld en de hersenen en zijn hart liggen uit zijn lijf. Ik blijf hameren op het hart omdat ik zeker wil zijn dat hij gedood is. Ik kijk naar mijzelf in de droom en walg van de agressie maar ergens weet ik dat hij dood moet. Het was de wolf of ik. Het voelt als een overwinning. 

Honden:
Ik zat in familiekring. Mijn oudste zus maakte een opmerking over mij en over een situatie die in het verleden heeft plaatsgevonden. Ik vond het niet prettig dit te horen, voelde een 'schuld' gevoel en besefte tegelijkertijd dat ik het destijds 'anders' had moeten doen. Ik kreeg dan ook plotseling een situatie in mijn droom te zien dat ik een soort therapie moest gaan volgen. Enfin, ik naar het huis van de therapeut, was een man, ik nam plaats in zijn huiskamer en plotseling kwam er een groep honden tevoorschijn. Grote zwarte en witgrijze honden. Nu heb ik het niet zo op honden, daar ben ik mij in mijn droom zeer van bewust. Ik moest gaan zitten en hij bracht de grote zwarte honden naar een ander vertrek. De grijs-witte mocht naast ons liggen en ik voelde dat het de huishond was en die ging ook heel rustig naast ons op de grond liggen. De 'therapeut' ging met zijn hoofd in mijn schoot liggen en zei dat de therapie bestond uit het vertellen van verhalen. Hij zou verhalen aan mij vertellen. Leuke therapie, ik dacht nog in mijn droom..onthoud de verhalen dan kan je ze doorvertellen. Net toen hij wilde beginnen ging met een klap de deur open en de weggestuurde honden kwamen weer binnen. Ze namen plaats op een rode sofa en gingen er languit op liggen. Ik keek naar hen. Ik dacht , zo..zo de honden zijn hier koning! Doordat ik zo gefocust was op de honden en de kleur van de sofa en het model van de sofa, raakte ik uit mijn droom...net voordat ik wakker werd hoorde ik zeggen: ' Binnenkort komt Zij bij je op bezoek', tijdens het horen van die woorden voelde ik een gevoel dat het een persoon betreft die overleden is of binnenkort over gaat en 'contact' met mij zal gaan zoeken! 

Zwarte Maan voor de Maan geschoven 
Ik droom dat ik onderweg ben naar ... op een gegeven moment kom ik op een marktplaats/plein wat ik over moet steken. Terwijl ik over het plein loop komen er van voren/achteren/zijwaarts kortom overal komen paarden met wagens aanlopen. Grote paarden, sommige met 'oogkleppen'..paarden dragen oogkleppen uit voorzorg zodat ze niet van het verkeer schrikken of onverwachte bewegingen. Ik realiseer mij in mijn droom dat ik altijd in mijn dromen de paarden ontwijk óf dat ik mijzelf verstop om niet langs de paarden te hoeven gaan. Ik bedenk dat het maar eens afgelopen moet zijn en ik zeg tegen mijzelf:'Ga er maar langs, ze doen je niets.' En warempel.. ik loop vlak langs de paarden, ik kijk zelfs nog naar de oogkleppen en zeg tegen mijzelf:'Zie je nu wel, je kan het'. Ik voel tegelijkertijd een bevrijdend gevoel, ik heb iets overwonnen en ik voel de mogelijkheid dat ik in mijn droom obstakels kan 'wegwerken'. Daarna ontmoet ik een man. 'Kom mee, ik wil je iets laten zien', zegt hij. Samen lopen we een heuvelachtig gebied in. 'Kijk omhoog, daar boven aan de hemel zie je de Zwarte Maan voor de Maan schuiven..dit is bijzonder. Dat komt nooit voor, alleen NU'. Ik loop naar een andere plaats, want door de bomen zie ik de Manen niet goed. En ja hoor, tussen wat sliertige flarden mist zie ik de Zwarte Maan voor de Maan schuiven. Ik zie slecht een sikkeltje van de Maan..de Zwarte Maan gaat er glorieus voorbij.. Wederom krijg ik een gevoel dat het met mijzelf te maken heeft en dat ik iets kan gaan uitwerken betrekking hebbende op het 'diepere' weten! Na dit Manen-effect zit ik in een grote kamer..mijn oudste zuster, mijn middelste zuster en mijn overleden schoonzuster zijn met mij in de kamer. Mijn middelste zuster begint een gesprek met mij over mijn relatie met Mick Jagger (!) hoe gek ik was, om te denken dat hij werkelijk Mick J. zou zijn! En of ik wel nadacht over die relatie. Ik wil mijzelf gaan verdedigen maar mijn oudste zuster roept onze middelste zuster tot halt. En ik voel in de droom dat ik mijzelf helemaal niet hoeft te verdedigen, dat ik zelf mag ontdekken wat goed voor mij is en wat niet, wat waarheid is en wat vals kan zijn. Toch kan ik het niet laten om even naar mijn relatie te kijken..ik zie dat hij wel op Mike Jagger lijkt maar het kennelijk toch niet is..Mike voelt nattigheid en verzint een smoes om weg te gaan uit de kamer. Ik 'ontdek' dat hij een stand-in is van Surinaamse afkomst! Ik discussieer nog wat met mijn zusters in de kamer..er zijn ook honden aanwezig die irritant in de weg lopen of constant de aandacht vragen. Ik ga er rustig mee om en voel mij zelfs op mijn gemak. Er speelt zich nog van alles af maar dat ben ik kwijt..ik heb nog onderste boven gehangen..mijn overleden schoonzuster waarschuwt mijn middelste zuster dat ze niet moet doordrammen naar mij toe..kortom een interessante droom! 

Tinkernel ©

Geen opmerkingen:

Een reactie posten