14 februari 2011

Kosmische telefoon

Mijn telefoon is stuk; ik baal als een stekker want nu is het niet mogelijk om contact te maken met de mensen die ik wil gaan bellen. Er zit niets anders op om een nieuwe te gaan kopen. Ik ga op weg naar de KPN winkel. Daar aangekomen ontdek ik dat het model wat ik had niet meer bestaat en ook niet nageleverd kan worden. 

Ik kijk in de winkel om mij heen en zie dat de winkel in twee niveaus is ingedeeld. De verkoop-balie staat in het midden, aan de ene kant (links) sta je ‘laag’ voor de balie aan de andere kant sta je ‘hoog’ (rechts) voor de balie. Ik vind dat zo vreemd. Gek, denk ik, zo kan ik mij de winkel toch echt niet herinneren! Mijn besluit staat vast, ik neem een andere telefoon namelijk een ‘futuristisch’ model. Een model wat ik niet eerder gezien heb. 

Ik loop wat door de straten en kom in een ‘speciale’ straat terecht. Loop tot het eindpunt van de straat en zie een ‘open’ huis voor mij. Het is niet mijn huis maar heeft toch wel wat met mij te maken. Ik voel een sterke energie die mij ‘dwingt’ om naar dat huis te kijken, Vooral naar de inhoud van het huis. 

Er staat een jonge vrouw aan het aanrecht in de keuken. Zij is bezig met het avondeten te bereiden. Het is een slanke, donkere vrouw, onwillekeurig wordt mijn aandacht naar haar ‘benen’ getrokken. Ze heeft slanke ranke benen. Terwijl ik naar haar kijk bekruipt mij een gevoel, dat zij zich heel ongemakkelijk voelt. 
Neen het voelt anders namelijk dat zij doodongelukkig is met een situatie waarin zij geplaatst is. Ik weet dat ik dit gevoel even ‘vast’ moet houden en dat ik de vrouw ‘later’ in mijn leven, in werkelijk zal tegenkomen. Even flitst er ook een beeld door mijn heen dat zij in de toekomst in een warenhuis gaat werken! 
Door dit alles ben ik een beetje triest geworden. Vraag mijzelf af waarom ik in mijn ‘nu’- leef-moment geen liefde tegenkom. Ik voel het alsof ik ‘liefde’ verloren, kwijt ben. Plotsklaps doemt er in de verte een prachtig ‘poort-je’ op. Het heet ‘Het Keizer-poort-je’. De Poort bestaat uit groen, rood, en gouden stenen en is op een schitterende manier gebouwd. De boog is magnifieke. Ik bewonder het handwerk wat men verricht heeft aan de Poort om het van zo’n enorme schoonheid te voorzien en de ‘stijl’ waarop men de ‘ronding’ gemaakt heeft. 

Ik loop onder de Poort naar door. Achter de Poort wacht een man op mij. Het voelt als mijn ‘Kosmische Man'. Hij slaat zijn armen om mij heen. We bevinden ons op een ‘open’ terrein. Er is niets, om ons heen te zien maar ‘boven’ des te meer. 

Ik ben zo verschrikkelijk enthousiast dat hij mij ‘gevonden’ heeft. Ik kijk naar boven. Boven ons is de hemel bezaaid met de meest prachtige kleuren en lichten die tezamen verschillende reliëfs vormen, ook prachtige ‘licht-bloemen’ staan aan het firmament. 
Het is alsof ik kijk naar ‘iets’ wat ik ken en weet! Tegen de man zeg ik:” Kom we gaan op de grond liggen, dan kunnen we alles beter over-zien”. Hoe meer ik kijk naar de pracht en schoonheid, hoe opgetogener ik raak. Ik zeg tegen hem:”Je begrijpt toch wel dat GOD dat voor ons gemaakt heeft?” Tegelijkertijd voel ik dat ik tijd-loos word en tijd-loos ben. 
Plotseling komt het besef dat ik naar huis moet naar de kinderen. Op hetzelfde moment dat ik aan ze denk, komen zij mij tegemoet lopen. “Waar ben je geweest”, vragen ze.”We hebben je overal gezocht. Je bent maanden weggeweest”. Ik glimlach en zeg:”Dat gevoel heb ik niet, ik was even een nieuwe telefoon kopen!” 

Uitleg:
De telefoon heeft de betekenis van een manier om te kunnen communiceren met de Ander zonder dat je naar de persoon kunt kijken of dat de persoon fysiek aanwezig is. 

De oude telefoon is stuk. Dit verwijst naar het feit dat communiceren of contact zoeken op de ‘oude’ manier niet meer van toepassing kan zijn. Het ‘oude’ is versleten en er moet naar een andere, vernieuwende manier gezocht worden. Dit verwijst naar groei, verandering en het moeten los-laten van oude ‘zoek’ patronen.

De naam KPN geeft een verandering aan. Numerologisch gezien is de KPN 275/14/5 . De betekenis van de klank-code van Ka.Pe.eN is: Ka is de Geest, Pe is de Mond en eN is Vis. De Geest staat voor de Ander (niet zichtbaar), de Mond is communicatie en Vis staat voor spiritualiteit. 


De code met als grond-getallen 14/5 heeft de betekenis dat het individu (IK/1)wat op de Aarde (4) leeft, dus het IK-Bewustzijn, toe is aan een Hogere verbinding (K van Koninklijk/Zelf). De 5 verwijst ook naar een soort van ‘inwijding’. Het lagere en het Hogere wordt in de droom prachtig weergegeven door middel van links en rechts. De balie dient als ‘scheidingslijn’, tussen Bewust en Onbewust. Het ‘futuristisch model’ staat model als een soort Poort-Wachter van het Zelf, wat Al-Tijd en Al-Wetend is. 

Het tweede droomstukje verwijst naar de ‘inwijding’. In de droom wordt mij een stukje realiteit getoond wat op het droom-moment een realiteit IS maar in het dagleven nog als een gebeurtenis in de toe-komende tijd wordt beschouwd. Ik kan dit schrijven omdat dit droom-stukje inderdaad een paar jaar later tot de NU realiteit is gaan behoren. Alles wat in dit tweede stukje is beschreven is werkelijkheid geworden. 

Het derde droom stukje is er sprake van een Ander wezen. Dit ‘andere’ wezen wat door mij ‘Kosmische man’ is benoemd, is de andere ‘persoon’ van ons Zelf. Ik druk het uit in het woord ‘persoon’ omdat een mens een vorm nodig heeft om een esoterisch begrip uit te drukken. Zie het als een innerlijke vriend van de ziel, die je laat rijpen en het grotere, het keizerlijke uitdrukt. De Kosmische Man die Universele Liefde uitstraalt is de ‘buitenste’ reflectie van een ‘innerlijk’ feit: het toont mijn relatie tot die innerlijke vriend van de ziel, in wie de natuur in mij zou willen veranderen, helaas wil ik die ander wel worden/zijn, maar kan ik het nooit helemaal bereiken, om welke reden dan ook. De Ander is namelijk onsterfelijk en Ik, gebonden aan een aards lichaam niet. We zijn als het ware een paar, van wie de Ander onsterfelijk is en ik sterfelijk en die , hoewel altijd samen, nooit volledig kunnen zijn. De transformatie-processen die een sterveling op aarde meemaakt streven ernaar om elkaar te laten benaderen; maar het dag-bewustzijn is zich bewust van de weerstanden omdat die ‘Ander’ vreemd lijkt en omdat Ik niet kan wennen aan het idee dat Ik geen baas in eigen huis (lichaam) ben. 

Dus het liggen op de Aarde en kijkend naar de Hemel met de ‘Kosmische Man’drukt een Tweeling-aspect uit. Er is altijd die Ander, je Hemelse Twin. Het Twin-aspect van de ene en unieke Essentie van het Zijn (Kennen en Weten in de droom/Gnostisch). Die Ene Essentie projecteert een deel van zichzelf in de wereld van dualiteit (Twin). De splitsing van het Zelf (de Ander) in een IK-Bewustzijn. Dat Ik-bewustzijn draagt dus een goddelijk deel met zich mee. De droom laat mij zien om je daar bewust van te worden. Mijn hele leven tot nu aan toe ben ik op zoek naar zelf-kennis en nog is mijn ontdekkingsreis niet voltooid ( besef van tijd-loos zijn) 

De Pagan salie Sextus schrijft: "Als je Hem zou weten door wie je was gemaakt, zou je jezelf kent.". Ook de christelijke filosoof Clement schrijft: "Het is de grootste van alle disciplines om zichzelf te leren kennen, want wanneer een mens zichzelf kent, kent en weet hij wie God is." Dit alles is de kern, de essentie in mijn droom.

TinkernelGeen opmerkingen:

Een reactie posten