15 februari 2011

Levens-Wending

Ik stond aan het linker voeten-einde van een groot bed. Op het bed zat in een kleermakerszit een man. Deze man had een grijze lange baard en een Oosters uiterlijk. Ik deed mijn beklag dat er helemaal niets gebeurde in mijn leven, dat het zo saai was. Ik uitte mijn on-vrede over het leven-zelf. Hij keek mij, zonder zijn gezichtsuitdrukking te veranderen, onbeweeglijk aan. Hij wees met zijn rechter wijs-vinger over zijn linkerschouder naar een doek wat achter hem in de hoogte ophing; boven het bed dus. Het was een wit linnen gerafeld doek, alsof het ergens uit-gescheurd was. Er stond in het rood iets opgeschreven. Hij sprak de volgende woorden: ‘Als jij begrijpt wat deze woorden betekenen op het doek, zal je leven 180 graden draaien’. Ik las wat er op het doek geschreven stond. Ik las van rechts naar links. Het 'schrift' was niet in romeinse letters maar waarschijnlijk in het Hebreeuws.  Ik las het hardop, fonetisch (spraakklank) stond er: 'HaHNaH DuNaH'. (ik weet het slechts gedeeltelijk omdat het een woord was wat ik niet kende). Terwijl ik dit oplas draaide het bed, het bleek op een soort draai-plateau te staan, 180 graden. Vanuit mijn nieuwe positie want ik draaide mee, keek ik door een raam naar buiten. Ik zag een pleintje met bomen en een muziekkorps in het rood gestoken muziek maken op straat.  
Einde droom.


Uitleg:
Deze droom is de start van mijn zoektocht geworden naar de betekenis van de woorden 'HaHNaH DuNaH'. Ik begon in religies, de kabbala, astrologie, symboliek, numerologie te spitten op zoek naar de betekenis van de woorden. Ook startte ik met het bewust opschrijven van mijn dromen omdat ik wist dat ik ooit antwoord zou krijgen. Trouwens het ‘uitzicht’ in de droom van destijds is verwezenlijkt in 1992. Ik ben inderdaad aan een pleintje komen te wonen en een paar keer per jaar trekt de muziekkorps in het rood voorbij! De 'naam' van het muziekkorps is 'De Pioniers'!  Als ik astrologisch kijk naar deze droom en ik draai 180 graden vanuit mijn geboorte-zon-positie, dat is 19 graden Maagd vijfde huis, dan is het tegenoverliggende punt 19 graden Vissen, het tiende huis in mijn geboorte-horoscoop. De heerser van Vissen is Neptunus, het tiende huis is het (werk)huis van de concrete prestaties met betrekking tot carrière. (Neptunus is de droom-planeet, dus het werk wat ik doe is in overeenstemming met mijn talent). Op jongere leeftijd weerspiegelt dit huis ook de invloed van de verwachtingen en persoonlijke ambities van de ouders, met name van de moeder. Ook geeft het de opbouw van het ego weer. Het vijfde huis heeft te maken met de creatieve zelf-expressie, en het opbouwen van zelfvertrouwen en een zeker identiteits-besef. Planeten in dit huis beschrijven de ontwikkeling in mijn jeugd, mijn vermogen om te spelen en om spontaan te zijn, en op welke manier ik mijn persoonlijke identiteit toon. Later in het leven weerspiegelt dat zich in de kinderen die je krijgt, in je creatieve bezigheden, in het plezier dat je aan romances beleeft, of in erotische genoegens en liefdesaffaires - oftewel: eigenlijk in iedere activiteit waarin de eigen identiteit weerspiegeld wordt in de ogen van de wereld. Dit huis is verder verbonden met het vermogen om risico's te nemen uit pure levenslust. 

De letters HND is de mogelijkheid van het veranderen van je eigen ‘blauwdruk’ uitgedrukt in DNA. De A staat voor 1 (Zelfbewustzijn); D staat voor het getal 4 (afstamming)) en de letter H voor 8 (occulte en psychologische vermogens, leven en dood en zijns-toestanden die de dood overstijgen.); de N staat voor 5 (mijn zon-huis/Zelfexpressie) en is Vis. Denk ook aan Ichtus, het Griekse woord voor vis, als symbool voor onze Verlosser.  

De boodschap op het doek is dus: ‘Het enige doel van je schepping is om het te spelen’. Naar Eenheids bewustzijn te komen: van onbewuste schepper naar bewuste schepper ( van droom naar vertaling). En onbewust 'weet' ik dat er nog veel meer informatie verscholen zit op het linnen doek. 

Tinkernel

Geen opmerkingen:

Een reactie posten