08 maart 2011

Doodskleed | H.N.A./ D.N.A.

Ik kijk naar een tafereel. Het is koud, ik voel de ijskoude lucht. Een vrouw krijgt van een 'agent' een stukje stof, ik vermoed dat het een kledingstuk is. Het is rood van het bloed en aan de stof kleven stukjes vel. Ik zie dat het kledingstuk van haar kind of man (?) is geweest. Zij vouwt het stuk stof open en tot mijn grote verwondering 'pluist' ze als het ware in het stuk stof alsof ze de 'resten' van het kind/man bij elkaar wil zoeken. Ik kijk naar de 'agent', hij is getraumatiseerd mede door het gedrag van de vrouw.Om de een of andere reden moet ik van de vrouw 'Boodschappen' doen. Ik ga op weg en kom op een opgebroken stuk weg terecht; er zijn weg-werk-zaam-heden aan de gang. Doordat ik in gesprek ben met iemand die met mij mee is, merk ik de 'reuze' graafmachine en een knik-achtig slingerend apparaat niet op. Bijna komt de bak van de enorme graafmachine tegen mij aan. Kan net opzij springen. Ik denk in de droom, een andere route was handiger geweest en ik merk op dat de andere route nog korter is naar het huis van mijn oudste zuster. Plotseling schijn ik van haar huis te vertrokken zijn (?!).

Ik kom daarna in een huis terecht van de zoon van mijn oudste zuster. Hij woont in een overdekt winkelcentrum. In mijn droom herken ik de plaats. Terwijl in real-life hij helemaal niet in zo'n situatie woont.
Ik ga het huis naar binnen. Ik zie dat hij in zijn woonkamer slechts een blauwe vlam van een butagas-kacheltje heeft en wat kaarsen als verwarming. Het is ijs en ijskoud. Ik kijk uit het raam naar buiten en zie aan de overkant slechts op een meter verwijdert de winkels. Ik zeg tegen mijn neef:'Ik zal een bordje maken en voor het raam zetten met het opschrift dat wij koffie verkopen. Er komen toch veel mensen voorbij en dan heb ik wat te doen'. Mijn neef vindt het geen slecht idee. Hij zegt:'Dat doet H.A.N. (zijn vriend) ook altijd'.


Dan zit ik in mijn droom plotseling in een ander stuk. Ik zie de 'agent' van het doodskleed helemaal bibberend (shock-toestand) zitten, ik voel dat ik hem moet gaan troosten. Ik sla mijn armen om hem heen en verwarm zijn lichaam. Ik kijk hem aan.

Uitleg
Eerste stuk:
Het begin van mijn droom brengt mij naar een gevoel van ‘de dood’.
De agent in de droom heeft de betekenis van ‘bemiddelaar/vertegenwoordiger’, ik heb het woord tussen aanhalingstekens geplaatst omdat het geen politieagent was. Hij had namelijk geen uniform aan in mijn droom, duidelijk ‘normale’ kleding. Een agent is: iemand die representant is van een bedrijf of bemiddelt (inter-mediair) voor een maatschappij. Dus in de droom is de agent een ‘boodschapper’ die iets brengt vanuit een andere wereld naar de aarde. Astrologisch/mythisch gezien is Mercurius de boodschapper van de Goden. Heerser van het Tweelingen/Maagd-huis!


De boodschap drukt zich uit in stof met bloed en hier en daar wat velletjes (weefsel) op de stof. Ik zal eerst de ‘stof’ nader verklaren. Stof wordt gemaakt van ‘schering en inslag’. Schering is het garen dat op het weef-raam of getouw gespannen is om als basis voor het weefsel te dienen. De draden die over en onder de schering doorlopen worden inslag genoemd. Het weef-proces gebeurd als volgt: de schering in een vaststaand gegeven op het weef-raam of getouw. Er kunnen geen veranderingen meer aangebracht worden, als het eenmaal gespannen is. Belangrijk om van te voren vast te stellen is welk getouw gebruikt gaat worden, het patroon en het soort garen. Aan de hand hiervan kan de breedte van het te weven tapijt bepaald worden, waarna het aantal draden per centimeter berekend kan worden. Voor de inslag moeten de draden dicht tegen elkaar aanliggen en sterk genoeg zijn om slijtage te weerstaan.

Met het stuk stof wordt in mijn droom bedoeld: mijn lot, mijn programma (patroon) wat ik heb gekozen om te leren en te ver-woorden op aarde. (zie droom: levens-wending). Nu de verklaring voor het bloed en het vel op de stof. Deze twee geven de ‘stoffelijkheid’ op aarde weer. Het ‘pluizen’ van stof is eigenlijk het omgekeerde proces van weven. Wat vastgehouden is wordt losgemaakt! Zo ook het bloed en weefsel van de mens op de stof, wat eens mens was is losgemaakt uit de lichamelijke vorm. Waarom is de ‘boodschapper’ getraumatiseerd bij het ‘zien’ van het gedrag van de vrouw? Ge-traum-atiseerd duidt op ‘droom-duiding’. Eigenlijk is het een prachtige boodschap..’wat eens vlees is geworden is niet meer’. Doet mij denken aan de woorden in de bijbel: Jezus is het vleesgeworden Woord.
Dan zou je het beeld van de Vrouw kunnen vertalen als de Maagd Maria, moeder van het kind Gods genaamd Jezus. Door Haar aanblik naar de stof is de ‘boodschapper’ onthutst, zelfs getraumatiseerd. Zou het met Haar doorkliefde Hart te maken kunnen hebben? Door Jezus dood werd Maria’s hart  door een zwaard doorklieft zoveel smart kreeg Zij te dragen. Tegelijkertijd op het doods-moment van Jezus, ‘scheurde’ het tempel-voorhang in tweeën.
Het tempel-voorhang:  op bevel van de hogepriester wierp de tempel-maagd Maria zich op het lot voor de kleur van de te spinnen draden, ze werkte mee aan de vervaardiging van het lotsbestemmende tempel-voorhangsel, dronk het bittere water der vergetelheid en stelde bereidwillig haar lichaam beschikbaar voor de geboorte van een wereld-verlosser. Om daaraan te voldoen daalde de hemel-godin af in de onderwereld van de aarde, waar ze de goddelijke mensenredder een lichaam kon schenken. Sorteren, weven, drinken en afdalen zijn de mythische metaforen van zelfonderzoek, inzicht verwerven, de strijd met het kwaad aangaan en de bereidheid tot het uiterste offer aan te gaan. Maria bezielt het transformatieproces in de mens. Verbonden met  dood en leven zal ze vernietigen en vernieuwen.


De getraumatiseerde ‘agent’ stelt het droombeeld van het Zelf voor, weggerukt uit het Licht, naar de Aarde om in duisternis het Licht te vinden op zoek naar het Woord verweven in zijn Lot. De zoektocht van de mens met ergens diep in zijn hart het diep religieus besef en zijn herinneringen aan Goddelijk Licht, zijn afkomst.Tweede droomstukje:

Mijn oudste zuster heet: Maria en heeft 1 zoon. Dus is het vertrekpunt in mijn droom duidelijk een verwijzing naar me-Zelf. De Vrouw draagt mij op om ‘Boodschappen’ te doen. Op mijn weg, wat een lange is, want de korte makkelijke weg verkoos ik niet, duidt op de lange aanloop die ik heb moeten nemen in mijn leven om ‘Boodschappen’ te kunnen gaan doen. Met Boodschappen doen wordt in de droom bedoeld: om te ontvangen wat ‘getoond’ wordt. Dit kan via dromen of spontane beelden, woorden of meditatie/gebed.

Derde droomstukje:
Het huis van mijn neef is een metafoor voor het huis van de Zoon van Maria. Niet een ‘kerk’ zoals die nu is, neen, een vernieuwende vorm, een ander soort ‘kerk’. Binnenin is het nog koud, ijskoud ondanks de ‘blauwe’ vlam (godsvlam) en de kaarsjes. De ‘Ziel’ in het gebouw is er nog niet alhoewel de vorm al aanwezig is. Lijkt op een geboorte van een ‘geniaal idee’.
De vorm is er maar nu nog de be-zieling. Wat heeft het met Jezus te maken hoor ik je vragen? Wel het gaat hierover in dit droomstukje over ‘geloven en vertrouwen’. Zo ook de zin ‘het Woord is vleesgeworden’. Wat er geuit wordt zoals bijvoorbeeld in een vraag, smeekbede of bedankje via gebed of als een gesprek met ‘God’ (het Woord) wanneer je gelooft en vertrouwt met hart en ziel krijg je datgene waar jij om vraagt. Het woord H.A.N. heeft de code van 815..vrij vertaalt: de vorm is ontstaan, de Moeder heeft de boodschap gehoord en het ‘huis’ heeft een deur en een raam open en wacht slechts op de ‘ziel’.

Vierde droomstukje:
De ‘boodschapper’ is geshockt..schokken, wakker worden/maken. Kennis van ‘boven’ schokt de mens. Tekenen vanuit de hemel, schokken de mens. Het komt als ‘vreemd’ over als je mystieke kennis/weten ontvangt. (droom: Levens-wending; Maagd 180 graden Vissen, de Moeder Maria (Maagd) en haar Zoon Jezus (Vissen). Ik ben mij ervan bewust dat de geestelijke medaille ‘vrijheid/liefde’ in ieder van ons aanwezig is en ik ontdek dat ieder mens het spiegelbeeld van God in zich draagt.

De laatste droom-zin zou tevens kunnen slaan op een ‘schokkende’ wereld gebeurtenis in de vorm van natuurramp of groot ongeluk. Mogelijk in de tweede helft van November. In welk jaar?


*Tinkernel*


1 opmerking: