01 maart 2011

India

Ik ben in een massa mensen. Er is een bruiloft aan de gang. Mijn schoonzoon gaat trouwen. Hij komt oorspronkelijk uit India. Er wordt een gigantisch feest georganiseerd. Ik vind dat vreemd want toen hij werkelijk met mijn dochter trouwde was dit feest niet zo massaal. (Dus hij gaat trouwen met iemand anders i.p.v. mijn dochter, want ik vergelijk de trouw gebeurtenissen met elkaar in mijn droom *)

Ik sta buiten op straat naar de toestroom van mensen te kijken. In de verte komt er een man aan in militaire uniform gestoken met allerlei onderscheidingen opgespeld, op een wagen met witte paarden ervoor. Ik zie dat het de Marokkaanse koning is die naar zijn zomerpaleis gaat. Ik wil terug naar huis om andere kleding aan te trekken. Ik heb namelijk een beigeachtige (niet mijn kleur!) linnen broekpak aan en ik zie dat het te eenvoudig/simpel/saai is om zo gekleed mij bij de bruiloft gasten te voegen. Onderweg naar mijn huis merk ik dat een man mij volgt. Ik weet dat hij op een moment wacht dat ik alleen ben omdat hij mij wil gaan verkrachten. Daarom kies ik voor een andere weg.


Ik kan namelijk rechts af maar moet dan 'dwars over de breedte' door een soort tempel-gebouw heen waar allemaal asceten slapen. Op de veranda voor de tempel zitten drie mannen die mij toeknikken en het niet gek vinden dat ik als vrouw de tempel binnen ga. Het gebouw doet Boeddhistisch aan. Niet gek gedacht want tenslotte ik ben in India. Ik ga naar binnen. Tussen de kamers waren geen muren gebouwd maar afgescheiden door opgehangen gordijnen. Iedere kamer stond vol stapelbedden voor de asceten, geen millimeter ruimte om je te bewegen. Niemand is aanwezig.
Ik moet koprollend over de bedden dwars door de gordijnen heen om van kamer naar kamer te komen. Ik ben aardig op weg totdat ik plotsklaps opkijk en ik besef dat als er iets 'gebeurd' ik geen kant op kan. Niet naar links en niet naar rechts, alleen voor- of achteruit. Ik weet ook niet wanneer het einde/ de uitgang van het tempelgebouw in zicht is en ik thuis zal zijn. Dit gevoel/besef geeft mij een gevangen-zijn gevoel , een gevoel van vrijheidsberoving, geen keuze kunnen hebben. Ik rol achteruit en besluit toch maar de 'buiten-route' te nemen. Ik kop-rol dus weer terug.

Op de veranda aangekomen zitten de drie mannen er nog. Een links, een rechts en de derde rechts achter. Zij spreken Engels en ik spreek in mijn droom ook Engels. Ik vraag:' Hoe is het mogelijk dat iedereen in de tempel zonder angst kan slapen , omdat als er iets gebeurd niemand het tempel-gebouw kan verlaten door de complexheid van het bouwsysteem? De man links zegt: 'Wij zijn niet bang want wij gebruiken drugs. Daardoor is onze 'mind' niet zo open en zijn we niet zo bewust van die dingen waar jij je bewust van bent. En jij moet het ook gaan gebruiken dan kan je zonder angst dwars door de tempel heen gaan'. Ik zie vanuit mijn ooghoeken dat de derde man rechts achter een zakje 'kruiden/drugs' voor mij klaarmaakt. Ik zeg: 'Neen, ik gebruik geen drugs anders kan ik mij niet realiseren dat Ik-Zelf het ben die de uitgang van het tempel gebouw kan vinden. Je kan je Zelf niet bewust zijn als je gedrogeerd bent'. Ik bedank voor het zakje drugs en kies er voor om toch maar de buiten-weg om het tempel-gebouw heen te nemen om naar huis te gaan. Terwijl de man met mij spreekt zie ik dat hij gedrogeerd is, ogen op half zeven (uitdrukking voor hang-ogen) en hij sprak lijzig Engels.

* dit was een vooruitziende gebeurtenis in mijn droom want inmiddels zijn mijn dochter en hij gescheiden en is hij hertrouwd (2012) met een Indiaanse dame

Precies wakker om: 04:44

Uitleg:
Zielsbeleving (India)
Naar aanleiding van de elementen zoals: tempel, asceten, gestapelde slaapplaatsen, koprol, gordijnen en drugs, is dit voor mij een teken dat ik de droom vanuit een mystiek/kosmisch besef beleef.
De droom heeft als locatie: India. India is voor mij een symbool voor spiritualiteit en innerlijk beleving, zielsbeleving.

Er wordt een ‘huwelijk’ gesloten, mijn schoonzoon is van Hindoestaanse afkomst en zijn roots liggen in India. Hij sloot het huwelijk niet met mijn dochter. Zie * Hieruit concludeer ik dat het over een aspect handelt wat ten eerste een toe-komende-tijd visie is, maar ook gelinkt is aan een huwelijk ceremonie wat zowel op aarde gesloten wordt en mogelijk kan worden op een diep spiritueel niveau. India staat voor spiritualiteit.

**De Koning komt in het zicht, aangekleed als militair met de nodige onderscheidingen opgespeld, staand op een wagen getrokken door witte paarden. Opgemerkt dat de koning niet voorbij mij langs ging maar ik zag hem vanuit het midden komen en ver voor mij afbuigen, soort S-bocht (haakvormig) naar rechts achteruit**.

De Koning, archetype van: het triomferende ego, belangrijk ideaal t.o.v. mijzelf, de kroon op het individuele rijpingsproces.

De laatste kaart van het eerste zevental in de grote arcana van de taroth. De ontwikkeling van de mens op zijn individuatiepad. De zeven kaarten komen overeen met de zeven chakra's.

Sleutelbegrippen: Nieuw begin, periode van voorbereiding en opheldering, meditatie, introspectie, reis naar verruimde bestaansgebieden.
Het uni-form met de onderscheidingen is het symbool voor het uniek zijn (individualiteit) zoals ieder mens (vorm) uniek is in zijn bestaan.
Zomer-paleis staat voor het Ik-Zelf (Zon). Het Zelf op weg
Haakse weg/ S bocht is het symbool voor meditatie, proces wat gekoppeld is aan verbeelding een pad van intuïtie.

Mijn kleding valt uit de toon, te eenvoudig voor mijn gevoel en wat kleur betreft ook niet mijn favoriete kleur. Ik wil naar huis om mij om te kleden. Buitenkant is beige, beige is nog net niet wit. De beige kleur bestaat uit een mengeling van bruin (aarde) en wit (alle kleuren). Nog een stapje te doen en ik zal thuis zijn om mijn witte kleren aan te doen. Wit is over het algemeen de kleur van een 'trouw-jurk'. Linnen is een natuurlijke stof, ook een aards element. Beige heeft ook te maken met eenvoud, een les van nederigheid op aarde. Wit is de glorie, overwinning en zuiverheid. Aarde - Hemel. Sterfelijkheid - Onsterfelijkheid. Ik - Zelf.

**hij mij wil gaan verkrachten. Daarom kies ik voor een andere weg. Ik kan namelijk rechts af maar moet dan 'dwars over de breedte' door een soort tempel-gebouw heen waar allemaal asceten slapen. Op de veranda voor de tempel zitten drie mannen die mij toeknikken en het niet gek vinden dat ik als vrouw de tempel binnen ga. Het gebouw doet Boeddhistisch aan. Niet gek want ik ben in India. Ik ga naar binnen. Tussen de kamers waren geen muren gebouwd maar afgescheiden door opgehangen gordijnen. Iedere kamer stond vol stapelbedden voor de asceten, geen millimeter ruimte om je te bewegen. Niemand was aanwezig. Ik moet koprollend over de bedden dwars door de gordijnen heen om van kamer naar kamer te komen.**

De man die mij wil verkrachten is de uitdrukking voor de aardse seksualiteit en je-zelf uit je kracht laten halen. Die verbinding wil ik niet aangaan in mijn droom want ik 'weet' dat de man mij wil verkrachten. Door leef-ervaring kan je 'weten' ontwikkelen en door bij je-zelf te blijven, je eigen krachten verder te ontwikkelen. Ik kies voor tantra. Maar wat is tantra precies?

Tantra (Sanskriet: tan = expansie; tra = bevrijding), ook tantrische yoga genoemd, is de wetenschap die tot geestelijke verruiming en bevrijding leidt. Tantra is een van de esoterische tradities die deel uitmaken van het hindoeïsme, boeddhisme en jaïnisme. In de Tantra ligt de nadruk op de ontwikkeling van menselijke sterkte, zowel door middel van meditatie alsook door de directe confrontatie met moeilijke omstandigheden voor het overwinnen van angsten en zwakheden. (zie droom)

Kundalini is de nog grotendeels ongebruikte mentale, creatieve en spirituele potentie van de mens. Deze kracht komt tot ontwikkeling door bewustwording van ons innerlijk. Kundalini betekent slang of slangenkracht en staat symbool voor de mystieke psyche-spirituele energie in de mens, die ook wel vanuit de eerste veda de schitterende innerlijke stem genoemd wordt. Deze energie is universeel maar werd vooral door de tantristen echt uitgediept. Ze ligt volgens de oude geschriften in de onderste chakra opgerold en zal door de evolutie en openheid van de andere chakra's langzaam omhoog kruipen. Ze brengt deze energie-gebieden dan in verbinding (yoga) met de diepste spirituele werkelijkheid en kracht. In de tantrayoga is de opkruipende beweging van de kundalini-energie het belangrijkste. Daarmee maken ze de intuïtieve en spirituele ontwikkeling van de mens, kortom zijn bedoelde levenstaak, tot het hoogste goed. Er is een grote overeenkomst tussen de ontwikkeling van de tantrayoga en de rajayoga, ook al wordt de eerste als lichamelijker en de tweede als geestelijker georiënteerd gezien.

De tempel in de droom staat voor de vorm van tan-tra.

Het ‘kop-rollen’ is de ronde vorm, bolvormig, gevolgd door de uit-rol-actie (kundalini/vooruit/achteruit). Door gordijnen heen rollend, zij dienden als afscheiding tussen de kamers, deze zijn de sluiers van iedere chakra (kamers) waar de kundalini kracht zich mee kan verbinden zodat hun kwaliteiten spiritueler worden. Bewust zijn dat iedere chakra naast een persoonlijke kwaliteit ook een innerlijke kwaliteit in zich draagt. Langzaam kan de kundalini omhoog kruipen zoals ik in mijn droom langzaam kopje rolde door de kamers heen bewust van alle stapel-bedden (geen bewegingsruimte/discipline) van de asceten.
Stapel-bedden zijn: de doelen van een ascetische levenshouding. Het kan een vorm van boetedoening zijn, zichzelf offeren aan een godheid, een middel tot discipline voor het geestelijk leven, het verkrijgen van bovennatuurlijke krachten.

**Daarna plotsklaps een inzicht dat als er iets gebeurd ik geen kant meer op kan.. alleen voor- of achteruit. Ik weet ook niet wanneer het einde/ de uitgang van het tempelgebouw in zicht is en ik thuis zal zijn. Dit gevoel/besef geeft mij een gevangen-gevoel , een gevoel van vrijheidsberoving, geen keuze kunnen hebben.**
 

Als het moment daar is dat Shakti verenigt is met Shiva is een ‘mystiek’ huwelijk bereikt. Het verlangen en het heimwee gevoel is gestild. Je wordt je bewust van je spirituele groei en je wordt opener voor de diepere betekenissen van het oer bewustzijn en het kosmische bewustzijn.
Het gevangen- zijn gevoel is het gevoel van gevangen in de materie/stof (aarde) te zijn. In de eerste zes stadia (chakra's) moet Shiva naar Shakti komen, moet de geest naar de aarde komen, moet de man naar de vrouw komen, moet de manifestatiedrang naar de materie komen. (Shiva heeft de materie nodig om manifest te laten worden dat ze samen komen in essentie)

1ste chakra: om de materiële werkelijkheid de vrijheid te geven, geeft Shiva door zijn aanwezigheid aan Shakti de ruimte om van haar materiële bestaan bewust te zijn.

2de chakra: om de polariteit van Shakti bewust te maken, stelt Shiva haar in staat om naar hem te verlangen.

3de chakra: om hun verbinding te laten groeien zet Shiva Shakti aan haar verlangen om te zetten in handelingen en levenswijzen die er op gericht zijn hun relatie en samenspel vorm te geven.

4de chakra: om het liefdesspel niet in te sterke manifestatiedrang te laten verstikken, krijgt Shakti van Shiva de hulp van zijn geestelijke licht, zodat ze zich vanuit oprechte liefde en vanuit openheid van het hart met hem verbindt.

5de chakra: om steeds meer over dit contact, deze relatie, deze liefde te gaan spreken, zal Shakti haar geliefde openlijker gaan noemen, vormgeven, beluisteren en zichtbaar tot uitdrukking brengen in haar leven.

6de chakra: om Shakti steeds meer inzicht te geven in haar diepgang en beperkingen is Shiva het licht dat haar over haar beperkingen heen laat kijken, zodat Shakti inziet dat ze, ook al is ze materieel gevormd, Shiva is.

7de chakra: Shakti en Shiva zijn nu gelijk, zodat Shiva niet meer hoeft af te dalen in de materie om met zijn bewustzijn te helpen haar te ontsluieren, want Hij heeft Shakti helemaal vervoerd (uit haar waan van ego en materie gehaald) en samen kunnen ze zich nu vanuit de 7de chakra openen voor het wezen van het 'zijn'.

Bewust (Shiva) en Zijn (Shakti) zijn nu samen open voor de concreetheid van de aarde (centrum van de aarde) en voor de ruimte van het bewustzijn (centrum van de kosmos) en laten dat zien aan de wereld (hartcentra in alles wat leeft). Dit open samenzijn is de opdracht, is de reden waarom de aarde polair is en wij hier geboren zijn. We worden ons zo bewust dat we een deel van god zijn. In de zevende fase zijn beiden vrij. Shakti is niet meer in haar materie gevangen omdat Shiva haar verlicht heeft. Shiva kan nu zijn licht via de vorm zich laten manifesteren als liefde voor alles wat leeft. En samen kunnen ze baden in de liefde van hun spel en samenzijn vanuit het hart. Het hart is de plaats waar beiden zich in hun samenzijn thuis voelen en vol vrede zijn.

***De man links zegt: 'Wij zijn niet bang want wij gebruiken drugs. Daardoor is onze mind niet zo open en zijn we niet zo bewust van die dingen waar jij je bewust van bent. En Jij moet het ook gaan gebruiken dan kan je zonder angst dwars door de tempel heen gaan'. Ik zie vanuit mijn ooghoeken dat de derde man rechts achter een zakje 'kruiden/drugs' voor mij klaarmaakt. Ik zeg: 'Neen, ik gebruik geen drugs anders kan ik mij niet realiseren dat het mijn Zelf is die de uitgang van het tempelgebouw kan vinden. Je kan je Zelf niet bewust zijn als je gedrogeerd bent'. Ik bedank voor het zakje drugs en kies er voor om toch maar de buiten-weg om het tempelgebouw heen te nemen om naar huis te gaan. Terwijl de man met mij spreekt zie ik dat hij gedrogeerd is, ogen op half zeven ( uitdrukking voor hang-ogen) en hij sprak lijzig Engels**.


De drie mannen vertegenwoordigen Geest, Ziel, Lichaam. De linker-man (Lichamelijk/Aards) probeert mij te verleiden door ‘Geest’ verruimende middelen aan te bieden. Deze zijn verpakt, d,w,z, niet vrij geven een begrenzing aan. De Waarheid is altijd vrij, nooit verpakt, de naakte Waarheid! Geest-ver-ruimen-de middelen gebruiken voelt voor mij als een valse ‘start’. Niet de Werkelijkheid ervaren maar in een schijn-wereld terecht komen. Geeft geen verlichting maar trekt naar de duisternis. De keuze wordt gemaakt door de buiten-weg te kiezen. De buiten-weg staat voor niet meer gevangen te zijn in de materie maar vrij gemaakt te zijn voor de in- en uitstroom van de Goddelijke Liefde. (Shakti en Shiva, mannelijk en vrouwelijk principe van God)

'God doordringt het hele universum, alles, met Zijn handen, voeten, ogen, hoofd, mond en oren.' God is getuige van alles wat je doet. Je kan wie dan ook misleiden, maar niet God, omdat Hij altijd in en met jou is.
Er is iets binnenin je, dat waar en eeuwig is. En dat is God. Teneinde deze sluimerende goddelijkheid tot uiting te laten komen, moet je vurigheid ontwikkelen, dat op zijn beurt jouw geloof sterkt. Een boom groeit hoger en wordt sterker, naarmate de wortels dieper gaan. Evenzo wordt je geloof sterker, naarmate de vurigheid toeneemt. Geen naam of vorm kan je ooit helpen, als geloof en vurigheid in je ontbreken.
(Sai Baba)

Tinkernel©
Geen opmerkingen:

Een reactie posten